Konkurs w mediach społecznościowych

Konkurs w mediach społecznościowych – 5 ważnych kwestii.

Konkursy od wielu lat cieszą się popularnością w mediach społecznościowych. O czym należy pamiętać przed zorganizowaniem konkursu w mediach społecznościowych, aby nie spotkały nas przykre konsekwencje:

  1. Konkurs w mediach społecznościowych – działaj zgodnie z regulaminem

Zawsze należy uzgodnić publikowaną treść z regulaminem portalu społecznościowego.  W przypadku Meta masz bezwzględny obowiązek:

– umieszczenia w regulaminie informacji o pełnym zwolnieniu serwisu z odpowiedzialności przez każdego uczestnika,

– zamieszczenia w regulaminie informacji o tym, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Meta ani z nim związany.

Masz obowiązek:

– zamieszczenia regulaminu konkursu,

– zamieszczenia w regulaminie informacji, takich jak warunki oferty czy wymagania wstępne (np. ograniczenia dotyczące wieku czy miejsca zamieszkania).

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie nie może być:

– udostępnienie przez użytkownika jego treści na swojej osi czasu,

– oznaczenie innych użytkowników,

– zapraszanie innych użytkowników do udziału,

– lajkowanie profilu organizatora.

Konsekwencjami złamania zasad serwisu mogą być np. czasowa blokada lub usunięcie konta, lub w łagodniejszej wersji usunięcie treści konkursu.

  1. Znasz różnice między konkursem a loterią.

Przy prostych konkursach, gdzie do wygrania są nagrody o niewielkiej wartości finansowej zapomnij o losowaniu zwycięzców. W regulaminie określ przez kogo i na jakich zasadach dokonana będzie ocena, kto wygrał konkurs np. zwycięzcę  wybierze jury złożone z 3 osób powołanych przez organizatora konkursu na podstawie najzabawniejszego komentarza.

Jeżeli o wyniku konkursu, w którym do zdobycia są nagrody pieniężne lub rzeczowe, decyduje przypadek tj. wyciągnięty los, to konkurs jest loterią promocyjną – grą losową w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Organizacja loterii (bez znaczenia jest wartość nagród) wiąże się ze spełnieniem obowiązków jakie ustawa narzuca na organizatora oraz surowymi konsekwencjami w razie nie dopełnienia ich.

Przeprowadzenie loterii wymaga uzyskania zezwolenia właściwego dyrektora izby administracji skarbowej. Zezwolenie takie uzyskuje się na wniosek wraz z dokumentami tj. projekt regulaminu gry, bankowe gwarancje wypłat nagród, dokument potwierdzający legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dokumenty powinny być złożone co najmniej dwa miesiące przez terminem rozpoczęcia loterii  wraz z opłatą za udzielenia zezwolenia. Opłata wynosi 10% wartości puli nagród, lecz nie mniej niż 50% tzw. kwoty bazowej (wyliczanej na zasadach określonych w ustawie, 2021 r. wynosi 5 248 zł).

Organizacja loterii bez zezwolenia wiąże się z karą pieniężną wynoszącą pięciokrotność opłaty za wydanie zezwolenia oraz stanowi przestępstwo karno-skarbowe, zagrożone karą grzywny albo pozbawieniem wolności do lat trzech. Jeśli koniecznie chcesz zorganizować loterię promocyjną, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanych organizatorów loterii.

  1. Zadbaj o RODO

Masz przygotowaną klauzulę informacyjną RODO dla uczestników konkursu, w której zawarłeś niezbędne postanowienia z zakresu ochrony danych osobowych oraz informację, że posiadasz podstawę do przetwarzania danych.

  1. Zadbaj o prawa autorskie

W regulaminie uwzględniłeś kwestię nabycia praw autorskich, jeśli zamierzasz wykorzystać nadesłane prace konkursowe. Koniecznie określ w regulaminie pola ekspozycji utworów/prac, na które udzielana jest licencja. Posługiwanie się pracami/utworami bez zawarcia odpowiednich klauzul w regulaminie wiąże się z ryzykiem wystąpienia przez laureatów konkursu z roszczeniami o wynagrodzenie z korzstanie z ich własności.

  1.  Podatki

Jeśli jednorazowa wartość wygranych lub nagród przekracza kwotę 2000 zł, wówczas na organizatorze będzie spoczywał obowiązek odprowadzenia podatku. Wówczas w przypadku nagród pieniężnych – uczestnikom będą wypłacone nagrody obniżone o wartość podatku. W przypadku nagród rzeczowych kwota podatku będzie musiała być pobrana od uczestników przed wydaniem nagrody.

Podobne posty

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *