AI

4 wskazówki jak legalnie korzystać z AI oraz czego unikać?

AI a prawo autorskie

Rola AI sztucznej inteligencji w marketingu nieustannie rośnie ponieważ radzi sobie coraz lepiej z usprawnianiem i wspieraniem wielu czynności. Praktyczne wykorzystanie odpowiedzi ChatGPT i innych systemów AI rodzi obecnie wiele wątpliwości w zakresie prawa autorskiego. Dotyczą one m.in kwestii jak status prawny wygenerowanych wyników i tego, czy podlegają one ochronie praw autorskich, „trenowania” systemów AI i czy w toku „uczenia się” AI nie dochodzi do naruszenia praw osób trzecich.

Te kwestie pozostają otwarte, nie mają jednoznacznych odpowiedzi ani w obowiązujących przepisach, ani w wyrokach sądów, a dyskusja na ten temat może trwać jeszcze długo. Obecnie, w Polsce i Unii Europejskiej, dominuje pogląd, że rezultaty wygenerowane przez systemy sztucznej inteligencji zasadniczo nie podlegają ochronie praw autorskich, gdyż nie mają one ludzkiego twórcy. Jednakże ta sytuacja może ulec zmianie z upływem czasu. Istnieje także możliwość wprowadzenia przepisów, które uregulują te kwestie w konkretnych jurysdykcjach.

Istnieje spore ryzyko i obawy, że korzystanie z systemów i narzędzi sztucznej inteligencji lub generowanych przez nie wyników może naruszać prawa osób trzecich oraz że użytkownik systemu AI nie nabędzie praw do wygenerowanych odpowiedzi i nie będzie mógł ich skutecznie chronić (np. przed kopiowaniem) czy przenieść ich na swojego klienta. Obawy te mogą być zminimalizowane poprzez:

  • obszerne regulaminy i polityki- dostawcy systemów AI w swoich regulaminach i politykach przenoszą na użytkowników prawa do generowanych wyników (lub co najmniej udzielają szerokiej licencji) bez jednoznaczne rozstrzygnięcia ich statusu prawnego.
  • umowy – kwestie wykorzystania odpowiedzi sztucznej inteligencji w świadczeniu usług czy dostarczaniu produktów mogą zostać odpowiednio uregulowane w zawieranych umowach.’
  • regulacje – w organizacjach wprowadzane są wewnętrzne regulacje stosowania systemów AI, co zwiększa kontrolę i bezpieczeństwo stosowania narzędzi i systemów wykorzystujących sztuczną inteligencję.

Do’s to rób, czyli wskazówki jak legalnie korzystać z AI

  1. Dokładnie zastanów się nad wdrożeniem narzędzi opartych o AI, które mogą faktycznie usprawnić procesy w Twojej pracy (np. czy bardziej potrzebujesz pomocy w analityce danych czy potrzebujesz wsparcia w copywritingu albo przyda Ci się pomocna dłoń w zarządzaniu procesami w sklepie internetowym.
  2. Ćwicz tworzenie promptów/zapytań, siła modeli generatywnych leży w odpowiedzi na dobrze sformułowane „query”, szczególnie jeśli korzystasz z narzędzi AI kreatywnych.
  3. Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo i sposób przetwarzania pozyskiwanych informacji, zwłaszcza danych wrażliwych koniecznie jeśli robisz zalecenia osobom z zewnątrz np. klientom, uczestnikom konkursu.
  4. jeśli część Twojej pracy dla klienta (np. grafiki, tekstu, viedo) stworzyła sztuczna inteligencja koniecznie zaznacz tą część, opisz ile procent stanowi wkład AI, a ile Twój i poinformuj o tym swojego zleceniodawcę.

„Don’ts” – czyli czego unikać korzystając z AI?

  1. Nie należy bezwarunkowo polegać na odpowiedziach np. ChatGP, ponieważ jest to tylko propozycja, sugestia, a nie zweryfikowana wiedza.
  2. Nie należy przekazywać danych wrażliwych i poufnych do zewnętrznych narzędzi np. ChatGPT czy inne modele językowe. Na przykład, nie należy używać ich do analizy raportów finansowych klientów ponieważ może to naruszać procedury bezpieczeństwa oraz przepisy prawne. Zawsze uważnie czytaj regulaminy i warunki usługi narzędzi AI, aby mieć świadomość, co dzieje się z umieszczanych w nich danymi, do czego i w jakim zakresie są wykorzystywane – unikaj narzędzi, które przetwarzają dane poza obszarem jurysdykcji Unii Europejskiej lub których warunki użytkowania rodzą Twoje obawy.

Podsumowanie

W kontekście korzystania z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję, istnieją zalecenia i ograniczenia, których należy przestrzegać. Należy dokładnie rozważyć wdrożenie narzędzi opartych na AI, dbając o bezpieczeństwo danych oraz jasną informację dla klientów dotyczącą udziału sztucznej inteligencji w procesach twórczych. Warto także ćwiczyć tworzenie dobrze sformułowanych zapytań, aby uzyskać najbardziej odpowiednie odpowiedzi od narzędzi AI.

Jednocześnie, istnieją ryzyka związane z nadmiernym poleganiem na odpowiedziach sztucznej inteligencji oraz przekazywaniem danych wrażliwych do zewnętrznych narzędzi. Ważne jest świadome podejście do korzystania z technologii AI oraz dbałość o przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa danych.

Podobne posty